ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19                                                                                               19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19

วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ : กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือ Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ 5                                                 Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ ที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทางเรือมีความปลอดภัยสูงและมีความเสี่ยงต่ำที่จะทำให้สินค้าความเสียหาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์            Click and Brick                                                                    Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์

Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์ รูปแบบการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความตระหนักรู้และความต้องการซื้อให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19- Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม                            5                                     19 Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม

5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือปิดตัวลง จึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย                    19                          7                      Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย จึงทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่มีผลต่อภาคการขนส่งและเตรียมพร้อมรับมือต่อไป

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย-Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย                            5                                        Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย

ในการนำเข้าสินค้าจากจีน มีการกระทำความผิดทางศุลกากรอยู่บ่อยครั้ง ทำให้หลายคนถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากและได้รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งความผิดที่พบเจอได้บ่อยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด-Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด                            5                                     Covid 19         Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด

จับตา 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด ธุรกิจบางอย่างกลับเป็นที่ต้องการใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีหลายบริษัทต้องการพนักงานจำนวนมาก

ชิปปิ้ง 5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 Shipping     5                                                                        19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19

5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 เนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020            6                                          2020 Handshipping 1 1024x536

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020

6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020 เพื่อธุรกิจเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเองให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤติ Covid-19-Handshipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 12                                    Covid 19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19

12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงขาลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง ท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าและบริการ