Handshipping

นำเข้าสินค้าจากจีน

ส่งไว กำไรดี

ด้วยมาตรฐานในการให้บริการชิปปิ้งจีนของเรา
ประกอบด้วย 5 ข้อหลักที่ยึดถือเสมอมา

นำเข้าสินค้าจากจีน

1. บริการขนส่งได้มาตรฐาน
2. ระบบนำเข้าทันสมัย
3. จัดส่งตรงเวลา
4. มีระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า
5. มีระบบ Call Center ทำงาน 7 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon5

ทางรถ

ราคาเริ่มต้นเพียง

29บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon4

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง

25บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7-15 วัน

 • เรทดี ใช้ง่าย ได้สินค้าไว
 • ประหยัดต้นทุน
 • ส่งสินค้าออกทุกวัน
 • ปลอดภัยได้มาตรฐาน
นำเข้าสินค้าจากจีน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon1 02 300x300
1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon2 02 300x300
2. ส่งสินค้ามาที่โกดังกว่างโจว

ที่อยู่ และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon3 02 300x300
3. เข้าสู่ระบบสินค้า

Handshipping

นำเข้าสินค้าจากจีน

ส่งไว กำไรดี

ด้วยมาตรฐานในการให้บริการชิปปิ้งจีนของเรา ประกอบด้วย 5 ข้อหลักที่ยึดถือเสมอมา

1. บริการขนส่งได้มาตรฐาน
2. ระบบนำเข้าทันสมัย
3. จัดส่งตรงเวลา
4. มีระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า
5. มีระบบ Call Center ทำงาน 7 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon5

ทางรถ

ราคาเริ่มต้นเพียง

29บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon4

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง

25บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7-15 วัน

 • เรทดี ใช้ง่าย ได้สินค้าไว
 • ประหยัดต้นทุน
 • ส่งสินค้าออกทุกวัน
 • ปลอดภัยได้มาตรฐาน
นำเข้าสินค้าจากจีน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon1 02 300x300
1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon2 02 300x300
2. ส่งสินค้ามาที่โกดังกว่างโจว

ที่อยู่ และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon3 02 300x300
3. เข้าสู่ระบบสินค้า

ด้วยมาตรฐานในการให้บริการชิปปิ้งจีนของเรา
ประกอบด้วย 5 ข้อหลักที่ยึดถือเสมอมา

1. บริการขนส่งได้มาตรฐาน
2. ระบบนำเข้าทันสมัย
3. จัดส่งตรงเวลา
4. มีระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า
5. มีระบบ Call Center ทำงาน 7 วัน

 • เรทดี ใช้ง่าย ได้สินค้าไว
 • ประหยัดต้นทุน
 • ส่งสินค้าออกทุกวัน
 • ปลอดภัยได้มาตรฐาน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon5

ทางรถ

ราคาเริ่มต้นเพียง

49บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon4

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง

39บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน​

นำเข้าสินค้าจากจีน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon1 02 300x300
1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon2 02 300x300
2. ส่งสินค้ามาที่โกดังกว่างโจว

ที่อยู่ และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon3 02 300x300
3. เข้าสู่ระบบสินค้า

ด้วยมาตรฐานในการให้บริการชิปปิ้งจีนของเรา ประกอบด้วย 5 ข้อหลักที่ยึดถือเสมอมา คือ

1. บริการขนส่งได้มาตรฐาน
2. ระบบนำเข้าทันสมัย
3. จัดส่งตรงเวลา
4. มีระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า
5. มีระบบ Call Center ทำงาน 7 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon5

ทางรถ

ราคาเริ่มต้นเพียง

49บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon4

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง

39บาท

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน​

 • เรทดี ใช้ง่าย ได้สินค้าไว
 • ประหยัดต้นทุน
 • ส่งสินค้าออกทุกวัน
 • ปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • เรทดี ใช้ง่าย ได้สินค้าไว
 • ประหยัดต้นทุน
 • ส่งสินค้าออกทุกวัน
 • ปลอดภัยได้มาตรฐาน
นำเข้าสินค้าจากจีน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon1 02 300x300

1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon2 02 300x300

2. ส่งสินค้ามาที่โกดังกว่างโจว

ที่อยู่และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก handShippingicon3 02 300x300

3. เข้าสู่ระบบสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน