ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL ต่างกันตรงไหน ?             FTL      LTL handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL ต่างกันตรงไหน ?

การขนส่งทางรถบรรทุก เป็นรูปแบบการขนส่งประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งทางรถบรรทุกมี 2 ประเภทคือ FTL และ LTL

ชิปปิ้ง สำรวจสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สินค้านำเข้าและส่งออกหลักๆ ของจีน                                                 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง สินค้านำเข้าและส่งออกหลักๆ ของจีน

จีนเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกมาตั้งแต่ปี 2009 โดยคิดเป็นมูลค่าส่งออกต่อปีเท่ากับ 1.904 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แซงน้าสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา
มาดูกันว่าทำไมจีนจึงกลายเป็นผู้นำการค้าโลก และอะไรคือสินค้าสำคัญที่จีนนำเข้าและส่งออก

ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ            5                   Digital Marketing Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ

5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจหลักการใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้และรอดพ้นจากวิกฤตไปได้อย่างสง่างาม

ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19                                                                                               19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19

วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ : กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์            Click and Brick                                                                    Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์

Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์ รูปแบบการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความตระหนักรู้และความต้องการซื้อให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย                    19                          7                      Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย จึงทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่มีผลต่อภาคการขนส่งและเตรียมพร้อมรับมือต่อไป

ชิปปิ้ง 5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 Shipping     5                                                                        19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19

5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 เนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020            6                                          2020 Handshipping 1 1024x536

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020

6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020 เพื่อธุรกิจเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเองให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ชิปปิ้ง 8 ช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด-Handshipping (2) ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 8 ช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด 8                                                                       Handshipping 2 1024x536

ชิปปิ้ง 8 ช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

8 ช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ผ่านระบบ e-Payment สำหรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น รวมทั้งเงินประกันของกรมศุลกากร