Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้

Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้-Handshipping shippingจีน Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้ Shipping     4                                    19                               Handshipping 768x402

Shippingจีน จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว หลายธุรกิจต้องตกที่นั่งลำบาก

โดยเฉพาะในรายที่สภาพคล่องจำกัด เงินทุนหมุนเวียนน้อย รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องปรับตัวในหลายด้าน 

        Hand Shipping ได้รวบรวมกลยุทธ์สำคัญในการรับมือกับวิกฤต Covid-19 อ้างอิงจาก Economic Intelligence Center (EIC) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

        1. เน้นการขายออนไลน์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

         จากตัวอย่างของจีนพบว่า 80% ของผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม JD.com มีรายงานว่าการระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคบนช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

         ดังนั้น ผู้ประกอบการที่โดยปกติไม่ได้มีช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์อาจต้องเริ่มหาลู่ทางในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ส่วนผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว อาจต้องเตรียมรับมือกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าจำเป็น รวมทั้งทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์หรือนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งและ Engagement ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

        2. ความปลอดภัยของผู้บริโภคและพนักงาน

         เน้นการปรับปรุงการบริการให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อแสดงออกถึงความเอาใจใส่และห่วงใยต่อทั้งผู้บริโภคและพนักงาน โดยอาจปรับเวลาทำการของร้านค้า การจัดให้เว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นและความประทับใจจากผู้บริโภค

         3. เตรียมความพร้อมให้บริการหลังสถานการณ์คลี่คลาย

         ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านการสต็อกสินค้าและ Supply Chain เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะกลับมาฟื้นตัวภายหลังวิกฤต นอกจากนี้ ในกลุ่มของศูนย์การค้าหรือร้านค้าปลีกรายใหญ่อาจใช้โอกาสที่มีผู้เข้าใช้บริการน้อยในช่วงนี้ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการกลับเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้ตามปกติ

         4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าและโลจิสติกส์

         จากผลสำรวจของ Nielsen พบว่าปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ มาจากการบริหารจัดการด้าน Supply Chain และกำลังในการจัดส่งสินค้าขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการค้าปลีกในช่วง Covid-19

         อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการอาจปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มสต็อกสินค้าในคลังให้เพียงพอ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อช่วยบริหารภายในร้านค้า ตลอดจนเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้การขนส่งนั้นเปี่ยมประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด อ่านต่อได้ที่ วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ

          Hand Shipping บริษัท Shippingจีน มืออาชีพ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยได้อย่างราบรื่น ให้บริการขนส่ง ทั้งทางรถและทางเรือด้วยระบบนำเข้าที่ทันสมัย สามารถติดตามสินค้าตลอดเส้นทางจากจีนมาไทย พร้อมระบบ Call Center ที่ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 09.00-18.00 น. 

ที่มา: www.scbeic.com