ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์            Click and Brick                                                                    Handshipping 768x402

ชิปปิ้ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออฟไลน์ต่างได้ปิดตัวลง

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าออฟไลน์ต้องปิดตัวลงคือ ต้นทุนค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงงานที่สูงขึ้น รวมถึงไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ เนื่องจากทำเลและสินค้าที่คล้ายคลึงกันกับร้านค้าอื่นๆ

         จากข้อมูลของ Syntun ผู้ให้บริการข้อมูลอีคอมเมิร์ซในปักกิ่ง ได้ระบุว่า การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดค้าปลีกปี 2016 โดยเฉพาะยอดขายในช่วงเทศกาลวันคนโสด 11.11 มีมูลค่าสูงถึง 25.8 พันล้านดอลล่าร์ และได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างนั้น การขายสินค้าออนไลน์ ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพียงร้อยละ 12.5 ของมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมดเท่านั้น

          จากข้อมูลของ KPMG หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบุว่าผู้บริโภคในจีนได้รับอิทธิพล ทั้งจากปัจจัยออนไลน์และออฟไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหลังเห็นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.6 ส่วนผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยตรงที่หน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ดังนั้น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และความต้องการซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน ได้แก่ Click and Brick หรือรูปแบบร้านค้าแบบออนไลน์ที่ผสมผสานกับร้านค้าออฟไลน์ 

           Click-and-Mortar เป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการและตัวแทนจำหน่าย มีการผสมผสาน ทั้งแบบกายภาพหรือดิจิตอลเข้าด้วยกัน (Physical or digital) เช่น ร้าน PIZZA ที่มีการสั่งซื้อเป็นแบบ Online แต่ตัวสินค้าและการจัดส่งเป็นแบบกายภาพ ส่วน Brick-and-Mortar เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นแบบกายภาพทั้งหมด เช่น ร้านขายสินค้าทั่วไป ที่มีสินค้าจับต้องได้ ส่วนการซื้อขายหรือจัดส่งจะเป็นแบบกายภาพทั้งหมด

           รูปแบบการค้าแบบ Click and Brick กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางออนไลน์หรือเข้าไปเลือกซื้อที่ร้านด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปซื้อโดยตรงที่ร้านหรือใช้บริการเเดลิเวอรี่ เช่น Walmart บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบการขายแบบมีหน้าร้านอันดับ 1 ของโลกได้เปิดร้านค้าออนไลน์ใน JD.com รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบา เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซสัญชาติจีน ที่ใช้การค้ารูปแบบใหม่โดยเชื่อมต่อระหว่าง ร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงกับร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งระบบโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจของอาลีบาบาสามารถเติบโตได้ดีในต่างประเทศ เนื่องจากมีบริษัทตัวแทนด้านการขนส่ง อาทิ Handshipping บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ที่ให้บริการลูกค้าชาวไทยที่สั่งสินค้าจากจีน ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Tmall และ 1688 ในเครืออาลีบาบา ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือเดินทางไปซื้อที่ประเทศจีนด้วยตนเองและขนส่งข้ามพรมแดนผ่านบริษัทชิปปิ้ง 9 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกใช้บริษัทขนส่ง

            ดังนั้น การนำรูปแบบการขายแบบ Click and Brick มาใช้ร่วมกัน จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการค้า มีโอกาสสร้างยอดขายและกำไรมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสินค้า ศักยภาพของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเลือกใช้ช่องทางการขายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ที่มา: DITP/thaiecommerce