ชิปปิ้งจีน 7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้จัก

ชิปปิ้งจีน 7 ประเภทเรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้-Handshipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้จัก                7                                                            Handshipping 768x402

ชิปปิ้งจีน ในการขนส่งสินค้าทางทะเล สิ่งที่สำคัญที่ผู้นำเข้าสินค้าควรทราบก่อน คือ ประเภทและขนาดของเรือ

 ปัจจุบันเรือเดินสมุทร (Ocean – going ships) จำนวนมากสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายขนาด โดยเรือขนส่งสินค้า ที่ผู้นำเข้าควรทำความรู้จักและเลือกใช้ให้เหมาะสม มี 7 ประเภท ดังนี้

          1. Cargo Ships

          เป็นเรือสินค้าซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า Liner (เรือประจำ) หรือ Tramp (เรือจร) โดยใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าเก่าที่เป็นหีบห่อและไม่เป็นหีบห่อ 

          2. Container Ships

          เป็นเรือคอนเทนเนอร์ สำหรับบรรทุกสินค้าที่ถูกบรรจุเป็นหีบห่อหรือที่เรียกว่าสินค้าบรรจุตู้ โดยสินค้าที่บรรจุในตู้อาจเป็นสินค้าแห้ง สินค้าเหลว สินค้าประเภทอาหาร เช่น ผลไม้ ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ สารเคมี ปุ๋ย สุรา เครื่องจักร เป็นต้น ปัจจุบันเรือประเภทนี้ อาจบรรทุกตู้สินค้าได้ถึง 3,000 – 3,500 TEUs ซึ่งจะเป็นเรือขนาดใหญ่ ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆ และต้องมีท่าเรือที่รองรับอย่างเหมาะสมในด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ขนถ่ายหรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการขนยกสินค้า โดยมีข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว สินค้าได้รับความเสียหายน้อย แต่ต้องมีการลงทุนก่อสร้างค่อนข้างสูง เพราะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ประจำเรือและต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อที่ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ

          3. Bulk Carriers

         เป็นเรือที่มีดาดฟ้าชั้นเดียวขนาดใหญ่ สำหรับบรรทุกสินค้าเทกอง (แบบไม่หีบห่อ) อาจเป็นเรือสินค้าเทกองแห้ง (Dry bulk carriers) ได้แก่ ธัญญพืช แร่ ถ่านหิน ปุ๋ย น้ำตาล เยื่อไม้ ฯลฯ โดยสินค้าจะถูกวางหรือเทกองในห้องระวางสินค้าจนเต็มหรืออาจเป็นเรือสินค้าเทกองเหลว (Liquid Bulk Carriers) จำพวกน้ำมัน เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน (Oil Tankers) ซึ่งจะสูบผ่านลงในระวางเรือหรือถังเก็บและสูบถ่ายระหว่างเรือกับฝั่งโดยทางท่อ เรือประเภทนี้จะมีขนาดระวางบรรทุกสินค้าประมาณ 20,000 Deadweight (tons dwt) 

         4. Single Deck Vessel 

         เป็นเรือที่มีดาดฟ้าชั้นเดียว เหมาะสำหรับสินค้าเทกอง เช่น เมล็ดธัญพืช ถ่านหิน แร่ ปุ๋ย น้ำตาล เยื่อไม้ 

         5. Tween Deck Vessel

         เป็นเรือที่มีดาดฟ้ามากกว่า 1 ขั้น สำหรับดาดฟ้าเรือชั้นบนสุด (Main Deck) เหมาะกับการบรรทุกสินค้าทั่วไป และดาดฟ้าแต่ละชั้นจะช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้าไปด้วยในตัว

         6. Lash Ship (Lighter Aboard Ship)

         เป็นเรือที่มีลักษณะกึ่งคอนเทนเนอร์และมีขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยเรือแม่และเรือลำเลียงขนาดเท่าๆ กัน สามารถซ้อนเรือลำเลียงได้ 2 ชั้นบนดาดฟ้าเรือ โดยแต่ละลำจะบรรทุกตู้สินค้าและเรือลำเลียงได้ประมาณ 70-80 ลำ 

          7. Ro-Ro Ships

           เป็นการขนส่งยานพาหนะหรือสินค้า โดยนำมาวางบนล้อเลื่อนเพื่อขนขึ้นเรือ (Roll-on) และลงเรือ (Roll-off) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ขนส่งสินค้าที่มีล้อเลื่อน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก หรือสินค้าล้อเลื่อนเพียงอย่างเดียว เป็นต้น นิยมใช้ขนส่งสินค้าที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนและขนส่งระยะสั้น

           ดังนั้น ผู้ที่ทำการขนส่งสินค้า จึงจะต้องเลือกใช้เรือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าและปริมาณ รวมถึงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัยและเหมาะสมกับเรือบรรทุกสินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ 

          นอกจากนี้ ควรพิจารณาบริษัทขนส่งที่ใช้บริการ ที่จะต้องพิจารณาทั้งคุณภาพและงบประมาณ โดยเลือกบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐานสากล อย่าง Hand Shipping ตัวแทนชิปปิ้งจีน ให้บริการทั้งทางเรือและทางรถ สามารถติดตามสถานะการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการขนส่งถึงบ้านทั่วประเทศ