Month: July 2020

ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL ต่างกันตรงไหน ?             FTL      LTL handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง ขนส่งแบบ FTL กับ LTL ต่างกันตรงไหน ?

การขนส่งทางรถบรรทุก เป็นรูปแบบการขนส่งประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งทางรถบรรทุกมี 2 ประเภทคือ FTL และ LTL

Shippingจีน เคล็ดลับประหยัดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากจีน Handshipping shippingจีน Shippingจีน เคล็ด(ไม่)ลับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีน Shipping                                                             Handshipping 1024x536

Shippingจีน เคล็ด(ไม่)ลับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีน

ในอุตสาหกรรมขนส่งนั้น มักจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ และอีกจิปาถะ หากคุณไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดดี อาจทำให้สูญเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้

Shippingจีน 7 มารยาทผู้ดี เมื่อต้องดีลการค้ากับชาวจีน Handshipping shippingจีน Shippingจีน 7 มารยาทผู้ดี เมื่อต้องดีลการค้ากับชาวจีน 7                                                           Handshipping 1024x536

Shippingจีน 7 มารยาทผู้ดี เมื่อต้องดีลการค้ากับชาวจีน

การทำธุรกิจกับคู่ค้าชาวจีนนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณไม่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนมาก่อน ก็อาจพบกับความเสี่ยงที่การเจรจาจะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น