Shippingจีน เคล็ด(ไม่)ลับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีน

Shippingจีน เคล็ดลับประหยัดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากจีน Handshipping shippingจีน Shippingจีน เคล็ด(ไม่)ลับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีน Shipping                                                             Handshipping 768x402

Shippingจีน ในกระบวนการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกนั้น คงไม่มีใครที่อยากถูกชาร์จค่าขนส่งสินค้าเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในรายการ

ทว่า ในอุตสาหกรรมการขนส่งนั้น มีเงื่อนไขต่างๆ มากมายที่ผู้นำเข้าควรศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นภาษีนำเข้า ค่าประกันภัยขนส่งของการใช้บริการกับ Shippingจีน ฯลฯ มิฉะนั้น คุณอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มโดยไม่ทันตั้งตัว

บทความต่อไปนี้ เป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อช่วยคุณประหยัดค่าขนส่งที่เกินจำเป็น และประหยัดต้นทุนการนำเข้าได้มากขึ้น

1. นำเข้าสินค้าปริมาณมากในคราวเดียว ประหยัดค่าขนส่งได้มากกว่า

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ การเปิดบิลคำสั่งซื้อจะคิดต่อบิล / ครั้ง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจึงถูกคิดต่อครั้งที่คุณทำการนำเข้า เช่น สั่งซื้อดินสอ 100 แท่ง มีค่าเปิดบิล 150 บาท/ครั้ง บวกค่าขนส่งตามน้ำหนักของดินสอ ค่าภาษีนำเข้า และค่าประกันภัยขนส่ง เพราะฉะนั้น การสั่งซื้อดินสอจำนวน 1,000 แท่ง ค่าเปิดบิลสั่งซื้อยังอยู่ที่ราคาเดิมคือ 150 บาท แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยคือค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้าเท่านั้น การนำเข้าสินค้าปริมาณมากๆ ในคราวเดียว จึงช่วยประหยัดได้มากกว่าการนำเข้าสินค้าทีละยิบย่อย

2. ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี

อย่าลืมเช็คเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าให้ดี เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่คุณควรจะได้รับ อาทิ ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องทำการชำระภาษีอากรขาเข้าทุกประเภท แต่สามารถขอคืนอากรขาเข้าได้ ในกรณีที่

 • เมื่อมีการนำเข้าสินค้า และได้ทำการชำระภาษีอากรทุกประเภทไว้แล้ว ต่อมาส่งออกไปประเทศอื่นในสภาพเดิม ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ได้คืนอากรขาเข้า 9 ใน 10 ส่วน ตามปริมาณที่ส่งออก ถ้าส่วนที่ไม่คืนเกิน 1,000 บาท จะเก็บไว้ได้ 1,000 บาท
 • เมื่อมีการนำเข้าสินค้า และได้ทำการชำระภาษีอากรทุกประเภทไว้แล้ว ต่อมามีการแปรรูปแล้วส่งออกไปประเทศอื่น ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ได้คืนอากรขาเข้า ตามปริมาณที่ใช้ในการผลิต

3. เอกสารการนำเข้าควรเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี

เอกสารการนำเข้าและใบเสร็จต่างๆ ควรเก็บไว้นาน 5 ปี นับตั้งแต่กระบวนการจัดส่งสินค้าสำเร็จ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถขอดูเอกสารได้ภายในช่วงเวลา 5 ปี กรณีที่พบความผิดพลาดในเอกสารนำเข้า จะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้

4. ทำประกันภัยขนส่งสินค้า ป้องกันความเสี่ยงสินค้าเสียหาย

การทำประกันภัยขนส่งสินค้านั้น เป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะหากเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากอาจเกิดเหตุปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทขนส่ง อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือสูญหายลงทะเล หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนจากสภาพถนนลื่นหรืออุปสรรคของการคมนาคม ตลอดจนการถูกโจรกรรม ฯลฯ การทำประกันภัยขนส่ง จะทำให้คุณได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

5. เลือกใช้บริการกับ Shippingจีน ที่น่าเชื่อถือ ราคาเป็นธรรม

การเลือกใช้บริการกับบริษัท Shippingจีน ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เป็นมืออาชีพ และมีตัวตนน่าเชื่อถือ จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการนำเข้าสินค้าจากจีนมากขึ้น เนื่องจากบริษัทชิปปิ้งที่ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตนั้น จะมีความโปร่งใส คิดเรทค่าขนส่งที่เป็นสากล และให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าอยู่เสมอ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องระวัง ความเสี่ยงในการทำผิดกฎศุลกากร)