Month: April 2020

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์            Click and Brick                                                                    Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์

Click and Brick การค้าปลีกแบบใหม่ ส่วนผสมของออนไลน์กับออฟไลน์ รูปแบบการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความตระหนักรู้และความต้องการซื้อให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19- Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม                            5                                     19 Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม

5 วิธีรับมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ถาโถม หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือปิดตัวลง จึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย                    19                          7                      Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย จึงทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่มีผลต่อภาคการขนส่งและเตรียมพร้อมรับมือต่อไป

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย-Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย                            5                                        Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย

ในการนำเข้าสินค้าจากจีน มีการกระทำความผิดทางศุลกากรอยู่บ่อยครั้ง ทำให้หลายคนถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากและได้รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งความผิดที่พบเจอได้บ่อยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้