Shipping จีน ทำความรู้จัก Shipping Line & Forwarder แตกต่างกันอย่างไร

Shipping จีน Shiiping Line & Forwarder-Handshipping shipping จีน Shipping จีน ทำความรู้จัก Shipping Line & Forwarder แตกต่างกันอย่างไร Shiiping Line Forwarder Handshipping 768x402

Shipping จีน ว่ากันว่า ผู้มีบทบาทมากที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจโลจิสติกส์ ก็คือ Shipping Line หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือหรือผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งการซื้อขายสินค้าในโลกยุคนี้ เกือบ 90% ต้องใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นส่วนใหญ่

ทำให้ปัจจุบันนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่ง จึงเป็นทั้งผู้ให้บริการการขนส่งและเจ้าของเรือสินค้าถึง 42.8%

ข้อดี และข้อจำกัดของ Shipping Line

ข้อดี

 • ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอมากมายเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล ในบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดอัตราการแข่งขันเรื่องการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น
 • ลูกค้าผู้ใช้บริการ มีแนวโน้มที่จะได้รับพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าบนเรือตามที่ต้องการ
 • การขนส่งสินค้าทางเรือ มีการรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อจำกัด

 • ราคาในการให้บริการจัดส่งสินค้า อาจไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุด เพราะโดยส่วนใหญ่ราคาการให้บริการ มักขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้า
 • เจ้าของสินค้า จำเป็นต้องมีการทำสัญญาเรื่องการขนส่งสินค้าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากความผันผวนของตลาด อาจส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยรายวัน ที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้
 • บริษัทขนส่งสินค้า จะจัดส่งสินค้าของคุณในระหว่างการเดินทางในทะเล แต่ไม่อาจให้บริการในการขนส่งในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสินค้าได้
 • ในกรณีที่มีความผิดพลาดของการขนส่งสินค้า ไม่มีผู้ประสานงานหรือติดต่อกับลูกค้าในระหว่างการเดินทางจัดส่งสินค้า

ข้อดี และข้อจำกัดของ Forwarder

ข้อดี

 • ตัวแทนผู้ให้บริการสามารถเจรจาต่อรองเรื่องการขนส่งทางเรือในนามของผู้ส่งสินค้าได้ เพื่อรับข้อตกลงในการแข่งขันและค้นหาเส้นทางที่ประหยัดที่สุด
 • ตัวแทนผู้ให้บริการนั้นมีจำนวนมากทั่วโลก ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการขนส่งสินค้าทางเรือมากขึ้น
 • ตัวแทนผู้ให้บริการสามารถดำเนินการจัดการในส่วนของเรื่องเอกสารทั้งหมดได้ในนามของคุณ
 • ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจว่ามีผู้รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนส่งได้อย่างแน่นอน เนื่องจากสามาถบันทึกช่วงเวลาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • ตัวแทนผู้ให้บริการจะได้เห็นสินค้าผ่านกระบวนการขนส่งทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มรับสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง และมีทางเลือกการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าไปพร้อมๆ กัน

ข้อจำกัด

 • กระบวนการนำเข้าสินค้า/ ส่งออกสินค้ามีความซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน
 • ตัวแทนผู้ให้บริการบางราย อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ ตั้งแต่เริ่มมีการจัดส่งสินค้า

สำหรับบริการของ Handshipping เรามีบริการขนส่งสินค้าจากจีนมายังเมืองไทยทั้งทางรถและทางเรือ พร้อมให้บริการกับผู้ประกอบการและลูกค้าทุกคน มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน เพราะ Handshipping ได้รวมค่าใช้จ่ายและเคลียร์เรื่องผ่านศุลกากรอย่างถูกต้อง สามารถอ่านเงื่อนไขการใช้บริการของ Handshipping ได้ที่เงื่อนไขการใช้บริการ

ทั้งนี้คุณสามารถเลือกช็อปปิ้งสินค้าจากจีน โดยผ่านเว็บตัวกลางอย่าง Truetaobao ซึ่งได้รวบรวมสินค้ามากมายมหาศาลจากร้านค้าชั้นนำในจีนจาก Taobao และ Tmall สินค้าดีมีคุณภาพ แต่ถ้าเลือก Shipping จีน ที่สามารถชำระเงินและตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24  ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ต้อง Handshipping