1688 อะไรคือความแตกต่างของนิยามคำว่า ของต้องห้าม และของต้องกำกัด

1688 ของต้องห้ามและของต้องกำกัด HandShipping 1688 1688 อะไรคือความแตกต่างของนิยามคำว่า ของต้องห้าม และของต้องกำกัด                                    Handshipping 768x402

1688 หนึ่งในเว็บไซต์ E-Commerce ชื่อดังของ Alibaba ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าจีนที่มีความหลากหลายและราคาไม่แพง ปัจจุบันจึงมีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีแหล่งสินค้าราคาต้นทุน ทำได้ง่าย และเป็นงานอิสระ

อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดนำเข้าสินค้า อาจรู้สึกงุนงงเมื่อต้องเจอกับคำว่า ของต้องห้ามและของต้องกำกัด เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกันอยู่

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอยู่ในที โดยทางกรมศุลกากรได้อธิบายความหมายของสองคำนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

ของต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
 • สารเสพติด
 • วัตถุหรือสิ่งลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ฯลฯ เป็นต้น
ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 • พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร
 • อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >> กรมสรรพสามิต
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม >> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ที่ต้องการสั่งซื้อผ่่านเว็บไซต์ 1688 ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบกับทาง กรมศุลกากร ให้มั่นใจก่อนว่า สินค้าประเภทใดต้องได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือ Shipping จีน อย่าง Handshipping นั้น เรามุ่งเน้นการดำเนินการนำเข้าแบบครบวงจร และเป็นไปตามขั้นตอนของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความเชี่ยวชาญโดยตรง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงื่อนไขการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ก่อนตัดสินใจในการนำเข้าสินค้าจากจีน