Month: June 2020

ชิปปิ้ง สำรวจสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สินค้านำเข้าและส่งออกหลักๆ ของจีน                                                 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง สินค้านำเข้าและส่งออกหลักๆ ของจีน

จีนเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกมาตั้งแต่ปี 2009 โดยคิดเป็นมูลค่าส่งออกต่อปีเท่ากับ 1.904 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แซงน้าสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา
มาดูกันว่าทำไมจีนจึงกลายเป็นผู้นำการค้าโลก และอะไรคือสินค้าสำคัญที่จีนนำเข้าและส่งออก

ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ            5                   Digital Marketing Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง 5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ

5 แนวทางการใช้ Digital Marketing พลิกฟื้นธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจหลักการใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้และรอดพ้นจากวิกฤตไปได้อย่างสง่างาม

1688 เจาะลึก 10 ประเด็นผู้บริโภคออนไลน์ในอาเซียน-Handshipping 1688 1688 เจาะลึก 10 ประเด็นผู้บริโภคออนไลน์ในอาเซียน 1688            10                                                 Handshipping 1024x536

1688 เจาะลึก 10 ประเด็นผู้บริโภคออนไลน์ในอาเซียน

เจาะลึก 10 ประเด็นผู้บริโภคออนไลน์ในอาเซียน จากรายงานเจาะลึกที่จะทำให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและเป็นแนวโน้มใหม่ของผู้บริโภคที่น่าจับตามอง

ชิปปิ้งจีน 10 เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ร้านค้าออนไลน์-Handshipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 10 เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ร้านค้าออนไลน์                10                                                                  Handshipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน 10 เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ร้านค้าออนไลน์

10 เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในยุคที่ร้านค้าออนไลน์กำลังเติบโตและมีการแข่งขันสูง