ชิปปิ้ง 7 ประเทศที่มีการซื้อของเล่นสูงสุดในโลก

ชิปปิ้ง 7 ประเทศที่มีการซื้อของเล่นสูงสุดในโลก Newhandshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ประเทศที่มีการซื้อของเล่นสูงสุดในโลก 7 Countries 768x402

ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ โดยล่าสุดพบว่า สินค้าที่มีการนำเข้าสูงก็คือ ของเล่นเด็ก ทำให้ในแต่ละปี บริษัทผู้ผลิตของเล่นจะยิงโฆษณาตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก ๆ และผู้ปกครอง

โดยผู้ผลิตของเล่นพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้ปกครองเห็นว่าธรรมชาติของเด็ก ๆ นั้นมีความต้องการของเล่นใหม่อยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลในปี 2013 พบว่าจำนวนเฉลี่ยการซื้อของเล่นต่อเด็กหนึ่งคนอยู่ที่ 336 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 10,143 บาท++) และดูเหมือนว่า การยิงโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจเด็กๆ และผู้ปกครองนั้นสำเร็จ และเป็นที่น่าพอใจ

Hand Shipping ชิปปิ้งจีน อับดับ 1 ที่ผู้นำเข้าไว้วางใจ ได้ประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว พบว่า ตลาดของเล่นมีรายรับเป็นจำนวนกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์เป็นประจำทุกปีในทั่วโลก โดย1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมดนี้มาจากการขายของเล่น และเกมส์เฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น และคาดว่าจะสูงถึงตามลำดับในปีถัดๆ ไป

เกมส์และของเล่นที่ขายในตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าจากจีน 

ในปี 2011 มูลค่าของเล่นและเกมส์นำเข้า มีมูลค่ารวม 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 85% ของเกมส์และของเล่น และในขณะเดียวกัน มีมูลค่าการส่งออกเพียง 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดูเหมือนว่าของเล่นส์ และ เกมส์ที่นำเข้านี้ จะไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวเมกัน

จากผลวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ไปกับของเล่นและเกมส์ในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้น มีความแตกต่างกันมาก และต่อไปนี้คือข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับของเล่นของเด็กๆ ในแต่ละประเทศ โดยที่เริ่มจากจำนวนเฉลี่ยที่สูงที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้

  1. อังกฤษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 438.00 ดอลลาร์
  2. สหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  371.00 ดอลลาร์ 
  3. ฝรั่งเศส มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 358.00  ดอลลาร์ 
  4. เยอรมัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 336.00  ดอลลาร์
  5. รัสเซีย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที๋ 300.00  ดอลลาร์
  6. อิตาลี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 187.00  ดอลลาร์ 
  7. และ สเปน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 176.00  ดอลลาร์

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น และนักออกแบบของเล่นยังคงขยายขอบเขตจินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การขนส่งชิปปิ้ง ระว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของเล่มและเกมส์ ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

ในขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกัน ที่นิยมเล่นวิดีโอเกมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ มากขึ้น และเนื่องจากค่าครองชีพและเงินเฟ้อ ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของเล่นเด็กสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ปกครองจะปฏิเสธการซื้อของเล่น และเกมส์ ให้เด็ก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุด และวันเกิดของเด็ก

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองในอิตาลี และฝรั่งเศสยังคงส่งเสริมให้เด็กๆ ทำกิจกรรมกลางแจ้ง มากกว่าการเล่นของเล่นและเกมส์ ดังนั้น ผู้ปกครองในประเทศเหล่านี้ จึงอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายน้อยลง เพื่อซื้อประสบการณ์และความบันเทิงอย่างอื่นให้กับเด็กๆ

  1. ข้อมูลอ้างอิง : www.worldatlas.com