ชิปปิ้ง 3 ความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งล้มเหลว

ชิปปิ้ง 3 ความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งล้มเหลว handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 3 ความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งล้มเหลว Untitled 1 768x402

ชิปปิ้ง ปัจจุบันการขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง แต่ก็สร้างผลกำไรให้อย่างงามในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีทั้งผู้ประกอบการที่ได้กำไรมหาศาล และผู้ประกอบการบางรายที่ล้มเหลว

คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการที่เป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจการขนส่งล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุใด ? จริงๆแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งบางรายที่ล้มเหลวในธุรกิจ อาจจะทำสิ่งนี้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวก็ได้ และต่อไปนี้เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในภาคการขนส่ง

Hand Shipping รวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นสาเหตุให้การขนส่งล้มเหลวไม่เป็นท่า

1.ขาดกลยุทธ์ทางการตลาด

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนส่ง(ชิปปิ้ง)ควรวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดให้มากพอ ก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจการขนส่ง เช่น ศึกษาข้อมูลประชากร และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนที่คุณจะจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถทำ Reserch ตั้งแต่เริ่มต้นหรือศึกษางานกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำแทนคุณได้

อีกหนึ่งสาเหตุที่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาคิดว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือธุรกิจและกำไร ซึ่งหลักการสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จและดำเนินต่อไปได้คือการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเจาะกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขาย หลายๆ ครั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังล้มเหลวไม่เป็นท่าในอุตสาหกรรมการขนส่ง ซึ่งความล้มเหลวนี้เกิดจากความผิดพลาดทางการตลาด และไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไร รวมไปถึงการไม่สนใจเรื่อง Branding และไม่ได้กำหนดประเภทของช่องทางที่จะใช้เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน Social Media แต่ละแพตฟอร์มเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจในด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดเพียงแค่คุณต้องรู้จักใข้ให้เป็น !

2.ทัศนคติการบริการลูกค้าไม่ดี

ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการรับบริการ มักจะมอง Brand ของสินค้ากับธุรกิจไม่ดี และเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการอีก ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือลูกค้าอาจมีการบอกต่อกับผู้อื่น ทำให้มองภาพลักษณ์ของธุรกิจไม่ดีไปด้วย ปัญหาที่พบบ่อยๆ ก็คือ ธุรกิจไม่ได้มุ่งเน้นประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก เช่น

-ลูกค้าประสานงานกับผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันที กล่าวคือ เมื่อลูกค้ามีปัญหา หรือต้องการติดต่อใครสักคนในองค์กรที่ทราบข้อมูล บางแห่งมีกระบวนการที่ต้องให้ลูกค้าอธิบายรายละเอียดให้ผู้รับเรื่องก่อน ซึ่งผู้รับเรื่องอาจไม่มีองค์ความรู้หรือทักษะในการให้ข้อมูลหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาเพิ่มที่ต้องรอและอธิบายให้ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้อีกครั้งหนึ่ง

-การใช้บริการมีความซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป
รวมถึงการให้บริการที่เชื่องช้า บางแห่งลูกค้าต้องทำการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ มากมาย เช่น บริษัทต้องทำการเดินเอกสารที่ใช้ระยะเวลานานเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ โดยอาจไม่แจ้งรายละเอียด ไม่ได้อัพเดตกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดส่งที่ลูกค้าต้องการทราบ

3.ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขนส่ง

ในอุตสาหกรรมการขนส่งจะมีกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดวิธีการดำเนินธุรกิจขนส่งในพื้นที่เฉพาะเสมอ ซึ่งกฎระเบียบจะเปลี่ยนจากประเทศหนึ่งไปเป็นอีกประเทศหนึ่ง และผู้ประกอบการขนส่งควรรู้ว่าสิ่งใดบ้าง? ที่บังคับใช้ในภูมิภาคเฉพาะ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตในการใช้งานด้วยเช่นกัน แต่รายละเอียดทางเทคนิคนั้น จะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจที่คุณต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการชิปปิ้งควรอัพเดทข้อมูลการออกใบอนุญาตอยู่เสมอและเรียนรู้กฏระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในกฏระเบียบของกฎหมาย เป็นต้น

8 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ