ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19

ชิปปิ้ง 5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 Shipping     5                                                                        19 Handshipping 768x402

ชิปปิ้ง จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย

หากการส่งออกไปจีนได้รับผลกระทบตั้งแต่ -75% ถึง -25% จากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบมากสุด เดือนมีนาคมได้รับผลกระทบ -50% และเดือนเมษายนถึงมิถุนายนได้รับผลกระทบ -25% ตามลำดับ จะทำให้การส่งออกของไทยทั้ง 2 ไตรมาสหดตัวลง

 ผู้ประกอบการได้สะท้อนผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องการบริโภคภายในประเทศ ที่มีอัตราที่ลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จนกระทบถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มีมาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ 

 1. มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ จาก 3% เหลือ 1.5% โดยเริ่มตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2563
 2.  มาตรการภาษีเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพิเศษ 1.5 แสนล้านบาท โดยให้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 63
 3. มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา โดยให้ผู้ประกอบการนำรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างในธุรกิจที่เป็นผู้ประกันตนมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า ตามเกณฑ์และวิธีการที่สรรพากรจะกำหนดขึ้นมา
 4. การเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศให้เร็วขึ้น เฉพาะผู้ประกอบการที่ดี โดยหากเป็นผู้ที่ยื่นแบบชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต จะคืนให้ภายใน 15 วัน ส่วนการยื่นที่สำนักงานสาขาของสรรพากร จะคืนให้ภายใน 45 วัน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลงและหันมาใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์และเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น ทั้งชาวจีนและชาวไทยเอง ซึ่งผู้ประกอบการเองจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านี้ด้วย อ่านต่อที่ 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19

 สำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Hand Shippping ตัวแทนชิปปิ้งที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนยังให้บริการนำเข้าสินค้า โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้า จึงมีการพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ อาจส่งผลให้การขนส่งในระหว่างนี้มีความล่าช้าจากปกติ

ที่มา: CTAT/moneyguru/ryt9