ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย

ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โควิด-19 ทำอ่วม กระทบขนส่ง 7 ประเทศในเอเชีย                    19                          7                      Handshipping 768x402

ชิปปิ้ง ในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ได้แพร่กระจายไปในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

จึงทำให้หลายประเทศทั่วโลก ต้องออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในด้านการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

         วันนี้ Hand Shipping ได้รวบรวมสถานการณ์ผลกระทบจากโรค Covid-19 ใน 7 ประเทศเอเชียแปซิฟิกมาฝาก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการอัปเดตสถานการณ์ ที่มีผลต่อภาคการขนส่งและเตรียมพร้อมรับมือต่อไป

          1. จีน

          ข้อจำกัดด้านการจราจร

ประเทศจีนปิดรับผู้โดยสารชาวต่างชาติชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เนื่องจากจำเป็นต้องมีการกักกันตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์สำหรับผู้โดยสารทั้งหมด

การขนส่งทางอากาศ: สนามบินจีนอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นสนามบินอู่ฮั่น เปิดให้บริการตามปกติเป็นที่เรียบร้อย เที่ยวบินระหว่างประเทศและเครื่องบินโดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีปรับการอัตราดอกเบี้ยขึ้น รองรับจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ผ่านทางกฎบัตร เครื่องบินขนส่งสินค้าและสายการบินพาณิชย์

รถบรรทุก: บริการรถบรรทุกทั้งหมดสามารถวิ่งได้ตามปกติ (ยกเว้นอู่ฮั่น)

การขนส่งทางทะเล: ยกเว้นท่าเรือตอู่ฮั่น ท่าเรือจีนอื่นๆ ทั้งหมด ให้บริการได้ตามปกติ 

            2. เกาหลีใต้

           ข้อจำกัดด้านการจราจร

ท่าเรือ สนามบินและสำนักงานศุลกากรทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน

การขนส่งทางอากาศ: สถานการณ์มีความเข้มงวดมาก เนื่องจากหลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินโดยคิดค่าโดยสารในราคาด่วนสำหรับเส้นทางประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีเรทราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าคงค้างในพื้นที่เสี่ยงรุนแรง เนื่องจากหลายเที่ยวบินที่บินไปยังประเทศจีนได้ถูกยกเลิก ผู้ขนส่งสินค้าให้บริการเฉพาะขาเข้าและขาออกแบบด่วนเท่านั้น อีกทั้งในยุโรปเริ่มมีสถานการณ์การขนส่งทางอากาศที่เลวร้ายลง รวมถึงเที่ยวบินโดยสารถูกยกเลิกพร้อมกับลดจำนวนเครื่องบินขนส่งสินค้าลงแบบวันต่อวัน

การขนส่งทางทะเล: ระยะเวลาในการรอคอยสินค้าทั้งหมดเริ่มยาวนานขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มท่าเดินเรือเพิ่มโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า มีเรือที่ถูกยกเลิกจากผู้ส่ง (ฺBlank Sailing) จำนวนมากจากหลายสายการเดินเรือและมีการเปลี่ยนเรือและเส้นทางการเดินเรือ แต่ไม่มีการยกเลิกกำหนดการนำเข้าจากท่าเรือหลักของเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามในสถานีต่างๆ ยังมีความแออัดมากขึ้นเรื่อย ๆ

            3. สิงคโปร์

          ข้อจำกัดด้านการจราจร

เรือที่มาเทียบท่าที่สิงคโปร์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และยังคงปฏิบัติงานได้ตามปกติ ยกเว้นลูกเรือจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง โดยผู้ให้บริการทุกคนจะต้องส่งประกาศสุขภาพต่อสำนักงานอนามัยท่าเรือ 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงท่าเรือสิงคโปร์ ซึ่งผู้ให้บริการยืนยันที่จะบรรทุกสินค้าไปสิงคโปร์ เว้นแต่จะมีการยกเลิกการเดินเรือ (Blank Sailing)

การขนส่งทางอากาศ: ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของสิงคโปร์ เพียงแต่มีกำหนดการของสายการบินลดลงในบางสถานที่และยังคงสามารถอำนวยความสะดวกแก่เครื่องบินบรรทุก สายการบินพาณิชย์ และกฏบัตรส่วนใหญ่ได้

การขนส่งทางทะเล: ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานใดๆ และสายการเดินเรือส่วนใหญ่ยังคงอยู่ประจำที่

ศูนย์กลางการขนส่ง (Sea-Air / Air-Sea / Air-Air): ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานใดๆ ส่วนรถบรรทุกไปยัง / มาจากมาเลเซียและประเทศไทย: ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงาน แต่ตามกฏหมายใหม่จำเป็นต้องมีหนังสืออนุมัติจากกระทรวงการค้า และหนังสือแต่งตั้งจากผู้ส่งหรือผู้รับ (มีผล 24 มีนาคม 2563)

            4. ฟิลิปปินส์

           ข้อจำกัดด้านการจราจร

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศให้เกาะลูซอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเมืองหลวงและกรุงมะนิลา เป็นเขตกักกันโรคขั้นสูง เพื่อควบคุมไวรัสโคโรนา ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทำให้รถบรรทุกที่รับและส่งสินค้าถูกจำกัดการเดินทาง

             5. มาเลเซีย

            ข้อจำกัดด้านการจราจร

รัฐบาลมาเลเซียประกาศจำกัดการเคลื่อนไหวทั้งประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ พ.ศ. 2531 และพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ. 2510  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และจะขยายเวลาไปถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 ยกเว้นภาคการขนส่งและภาคบริการอื่นๆ ที่จำเป็น

 • การขนส่งสินค้าทางบกทางทะเลและทางอากาศ ยังคงได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ ส่วนข้อจำกัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาลมาเลเซีย
 • ท่าเรือเข้าและศุลกากรยังคงทำงานตามปกติในช่วงเวลานี้ แต่ระยะเวลารอคอยสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานของภาครัฐ
 • การขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างสิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียได้รับอนุญาตให้ขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 

การเคลื่อนไหวในประเทศ: สินค้าที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือจากลูกค้า ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น MITI (Ministry of International Trade and Industry) 

การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่าง สิงคโปร์ ประเทศไทยแลมาเลเซีย

 • การเข้าเมืองอนุญาตให้ผู้ขับขี่ เดินทางเข้า- ออกระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ศุลกากรอนุญาตให้ขนส่งเฉพาะสินค้าที่จำป็น หากสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงเพื่ออนุมัติ

            6. เวียดนาม

            ข้อจำกัดด้านการจราจร

ยังไม่มีการล็อคดาวน์หรือปิดเมือง

การขนส่งทางอากาศ: มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาและพื้นที่ เนื่องจากผู้โดยสารมีการยกเลิกเที่ยวบิน ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเพื่อให้ได้พื้นที่ นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางอย่างอิตาลีและฝรั่งเศสมีการล็อคดาวน์ประเทศ ทำให้เที่ยวบินต้นทางในเวียดนามต้องยกเลิก ปรับลดลง โหลดของขึ้นเครื่องในนาทีสุดท้ายและลดความถี่ในการบินลง อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงรักษา BSA (Business Software Alliance) ด้วยอัตราและระวางน้ำหนักที่ปรับตามสภาวะตลาดปัจจุบัน

การส่งออกและนำเข้าทางทะเล: ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทขนส่งบางรายประกาศยกเลิกการเดินเรือ (Blank Sailing) และไม่มีการประกาศควบคุมสินค้าเฉพาะ

             7. ไทย

            ข้อจำกัดด้านการจราจร

 • ลดปริมาณธุรกิจต่างประเทศ ที่ขนส่งมายังไทยหรือจากไทยไปยังต่างประเทศ
 • ลดปริมาณธุรกิจของกิจกรรมในประเทศและการขนส่ง
 • สำนักงานส่วนใหญ่มีการผลัดเปลี่ยนพนักงาน

            นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีมาตรการ Work from Home เพื่อลดการแพร่กระจายโรค รวมทั้งประกาศเคอร์ฟิวส์ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย Hand Shipping ยังคงให้บริการชิปปิ้งตามปกติ ทั้งทางรถและทางเรือ แต่อาจมีความล่าช้าในการขนส่งช่วงสถานการณ์ยังไม่ปกติเช่นนี้ เนื่องจากทางจีนมีการตรวจอย่างเข้มงวดในการผ่านด่าน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้จากระบบ Call-Center ทุกวัน 09.00-18.00 น. หรือเช็คสถานะสินค้าได้จากเว็บไซต์ www.handshipping.com

ที่มา: bollore-logistics