ชิปปิ้ง พาเลทวางสินค้า (Pallet) สำคัญไฉน ในอุตสาหกรรมขนส่ง

ชิปปิ้ง พาเลทวางสินค้า (Pallet) สำคัญไฉน ในอุตสาหกรรมขนส่ง-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง พาเลทวางสินค้า (Pallet) สำคัญไฉน ในอุตสาหกรรมขนส่ง                                 Pallet                                       Handshipping 768x402

ชิปปิ้ง ปัจจุบัน พาเลท (Pallet) หรือแท่นวางสินค้าได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ รวมถึงในสายการผลิต จัดเก็บ คลังสินค้าหรือแม้กระทั่งถูกปรับเป็นเฟอร์นิเจอร์

       พาเลท (Pallet) คือ แท่นวางสินค้า มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้สําหรับวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งมีอยู่หลายประเภท อาทิ พาเลทที่ทำจากเนื้อไม้ พลาสติก โลหะ กระดาษแข็ง ภายในพาเลทมีช่องสําหรับให้งาของรถยก (Fork Lift) เสียบยกแท่นขึ้นมาเพื่อขนย้ายลังสินค้า เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย รวมทั้งสามารถรวบรวมสินค้าได้อย่างเป็นระบบและประหยัดเวลา 

        พาเลทเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงทศวรรษที่ 1960 หลังจากมีการพัฒนาทางรถไฟที่เกิดจาการรวมตัวกันของสหประชาชาติในยุโรป (ในเวลานั้นประกอบด้วยเบลเยียม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, ฮอลแลนด์) ต่อมา  International Union of Railways ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรับพาเลทวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดและการขนถ่ายผ่านรางรถไฟ ปัจจุบันในยุโรปมีการใช้มาตรฐาน ซึ่งควบคุมโดยข้อบังคับ ISO3676, ISPM 15, ISO TK/22 และ UIC 435-2 / 435-4 โดยพาเลทจะมีอยู่ 3 ขนาด ได้แก่

 1. พาเลทยูโร (EUR-pallet) มีขนาด 120 x 800 x 145 มม.  
 2. พาเลท Finpalleta (FIN-pallet, Finnish pallet) มีขนาด 1200 x 1000 x 145 มม.
 3. พาเลทอเมริกัน มีขนาด1200 x 1200 x 145 มม.

       สำหรับพาเลทที่ใช้ในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะมีขนาดมาตรฐานที่ 1000 x 1200 x 120 มม. และนิยมใช้พาเทลที่ทำจากไม้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เนื่องจากสามารถนำมากลับใช้ซ้ำใหม่ 

        อย่างไรก็ตาม พาเลทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับตราประทับ เช่น  EUR FIN รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ผลิต วันที่ อายุการใช้งาน การฆ่าเชื้อ ลงบนขาของพาเลท

        นอกจากนี้ในการใช้พาเลทในการขนส่งต้องคำนึงถึงขีดจำกัดในการรับน้ำหนัก สำหรับพาเลทยูโรสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 600 กิโลกรัม ส่วนพาเลท FIN นั้นจำกัดที่ 750 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและการจัดวางที่กะทัดรัดจึงไม่ควรวางสิ่งของเกินขอบของพาเลท และโครงสร้างทั้งหมดจะต้องเชื่อมโยงอย่างแน่นหนา เนื่องจากกระบวนการเคลื่อนย้ายบนตัวโหลดนั้น มักมีการสั่นสะเทือน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้

      อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพาเลทวางสินค้าถูกใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลก ถือเป็นมาตรฐานสากลที่บริษัทขนส่งต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน ไม่เสี่ยงต่อความผิดพลาด อ่านต่อ  3 ความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งล้มเหลว 

     Hand Shippng บริษัทชิปปิ้งที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งทางรถและทางเรือ  บริการขนส่งได้มาตรฐาน มีบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท เพื่อป้องกันสินค้าได้รับความเสียหายในขณะการเดินทาง พร้อมระบบนำเข้าที่ทันสมัย สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ที่มา: chrome-effect.ru และ www.exportaglobal.co.uk