วิธีขนส่งสินค้า

1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

วิธีขนส่งสินค้า ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 1

2.กรอกข้อมูลของคุณลูกค้าให้ครบถ้วน จากนั้น กดยอมรับเงื่อนไข

วิธีขนส่งสินค้า ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 2

3.ตรวจสอบข้อมูล และรหัสของลูกค้าให้ถูกต้อง

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 3

4.ให้คัดลอกที่อยู่โกดัง Handshipping ที่จีน ส่งให้คู่ค้าของลูกค้า โดยจะมีการขนส่งทั้งทางรถ และทางเรือ

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 4

5.ทำประกันสินค้า

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 5

6.เช็ครายการสินค้า

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 6

7.เช็ครายละเอียดสินค้า

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 7

8.รอรวมรายการสินค้า

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 8

9.การชำระค่าขนส่ง

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 9

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน

ชิปปิ้งจีน วิธีขนส่งสินค้า 10